Membership

Armenian Church
ԻՄ ԴԵՐԸ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ
Հասկանալ անդամությունը

Հաղորդառու անդամներ
Գիտեի՞ք, որ Հայաստանյայց Եկեղեցին երկու տեսակի անդամություն ունի. "Հաղորդառու" անդամներ և "Ընտրող" (իմա՝ տրատու, տուրք վճարող) անդամներ: Հայկական եկեղեցում մկրտված բոլոր տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները Հայաստանյայց եկեղեցու հաղորդառու անդամներ են. սա նշանակում է, որ նրանք լիակատար մուտք ունեն քրիստոնեական եկեղեցու խորհուրդների կյանքի մեջ: Մկրտվելուց ու դրոշմվելուց հետո նրանք սերտաճում են եկեղեցու կյանքի մեջ՝ մասնակցելով բոլոր մնացած խորհուրդներին՝ Ապաշխարությանը, Հաղորդությանը, Ձեռնադրությանը, Սուրբ Պսակին և Վերջին Օծմանը: Սուրբ Խորհուրդները մեր ողջ կյանքի ընթացքում մեզ առաջնորդում են դեպի Քրիստոս:

Ընտրող անդամներ
Ընտրող անդամը հաղորդառու անդամի յուրահատուկ մի տեսակն է: Նախանշված տարեկան վճարում կատարելու միջոցով ընտրող անդամը հավելյալ իրավունքներ ու արտոնություններ է ստանում: Մասնավորապես, ընտրող անդամները կարող են.

ա. Ամբողջապես մասնակցել Ծխական Համաժողովին և կարողանալ Համաժողովի ընթացքում ընտրել ու ընտրվել:

բ. Ընտրովի պաշտոն զբաղեցնել ծխական վարչական մարմնում կամ հատուկ հանձնաժողովներում:

գ. Սուրբ Խորհուրդի արարողությունների ժամանակ հատուկ զեղչեր ու մենաշնորհներ ստանալ (պսակ, մկրտություն և այլն):

դ. Սրահի կամ տարածքի վարձակալության ժամանակ օգտվել զեղչված գնացուցակներից:

ե. Ուրվագծել և քվե տալ մեր ծխի ու առաջնորդարանի վրա ազդեցություն ունեցող առաջարկներին:

Եկեղեցու մշակները
Եկեղեցու մշակն այն ընտրող անդամն է, որը եկեղեցուն օգնում է տարեկան նախանշված անդամատուրքից անդին: Մշակներն անսում են Քրիստոսի ծառաներ լինելու կանչին և աշխատում են ոչ միայն վառ պահել Քրիստոսի առաքելությունը, այլև խթանել այդ առաքելությունը՝ յուրաքանչյուրն իր կարողության չափով նշանակալի ֆինանսական օժանդակության հանձնառությամբ:

Եկեղեցու մշակի ձեր տարեկան դրամական հանձնառությունն օգնում է պահել մեր ծուխը և նպաստել դրա աճին՝ ապահովելով, որ գալիք տարիներին մեր զավակները, թոռներն ու ընտանիքները միշտ կարողանան պաշտամունքի մի վայր ունենալ, որն իրենք իրենց տունը համարեն:

Ձեր տարեկան դրամական հանձնառությունը ձեզ արտոնում է  Հայաստանյայց եկեղեցուն դրամապես օժանդակելուն զուգընթաց լիովին օգտվելու ձեր ծխի զանազան սպասարկություններից:

Ընտրող անդամները պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան:

Կարևոր որոշումների կայացում. Ծխական Համաժողովը
Թե' ընտրող և թե' հաղորդառու անդամները կարող են ներկա գտնվել ծխական համաժողովին, սակայն միայն ընտրող անդամներն իրավունք ունեն քվե տալու,  առաջարկներով հանդես գալու և ընտրովի պաշտոններ զբաղեցնելու:
Ծխական Համաժողովը Հայաստանյայց Եկեղեցու Ամերիկայի Թեմի վարչական մարմիններից մեկն է՝ Թեմակալ Առաջնորդի գլխավորությամբ: Այն մեր ծխի բարձրագույն վարչական մարմինն է, որի իրավասություններն ընդգրկում են մեր եկեղեցուն առնչվող վարչարարական բոլոր ոլորտները, ներառյալ կառուցապատման/վերանորոգման նախագծերը, օգնության, կրթության հարցերը, օժանդակ կազմակերպությունները, թեմական հարցերը, ծխական ֆինանսները, ինչպես նաև ծխի երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերը: Ծխական Համաժողովի նախագահն է քահանան, իսկ ընտրող անդամների կողմից ընտրված աշխարհականը վարում է համաժողովը:

Home   >>   Membership

Support Us
St. Mary Armenian Apostolic Church relies on the generosity of contributors, people like you, to carry forward our mission by spreading the word of
God and the fellowship of the
Armenian people.
We are pleased to introduce an electronic giving option for making offerings for your convenience. Your donations are tax deductible, are gratefully appreciated, and we thank you for your continued support.
Donations by check may be mailed to:
St. Mary Armenian Apostolic Church
4125 Fessenden St., NW
Washington, DC 20016
To make a donation by debit card or credit card using PayPal, click on the button below:

© 2018 by St. Mary Armenian Apostolic Church. All Rights Reserved.

Contact Us

​​Rev. Fr. Hovsep Karapetyan
4125 Fessenden St. NW, Washington, DC 20016

Contact Us Form

thisisvantage