top of page

2023 - 2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 

2023-2024 ուսումնական տարվա համար գրանցվելու համար խնդրում ենք սեղմել ստորև սեղմակը և լրացնել առաջարկված դիմումաձևը

registration.heic

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ

convers.jpg
grade1-8_edited_edited.jpg

1-ից 8-րդ կրթական հարթակներ 
$450

Խոսակցական հայերենի
կրթական հարթակ
 $450

kinder_edited.jpg

Կրտսեր/ավագ նախակրթարան
 $400

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՎՃԱՐՆԵՐ & ԶԵՂՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Պիցցա ընդմիջման նվիրատվություն - $150

Դասագրքեր և դպրոցական պիտույքներ - $50

Միայն կրոնի կրթություն - $100 

1-ից ավելի երեխաների համար զեղջեր - 10%

Ուսուցիչների համար զեղջեր - 20%

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Sona Avetisyan

We are grateful to be a part of such an amazing school and community like St. Mary Armenian Aphostolic Church and Shnorhali school. I am impressed how the staff and teachers work so hard and go above and beyond for the students. My children have been going there since kindergarten and have an AMAZING 8 years’ experience. The culture, community and support of the school is something unique that cannot be obtained anywhere else.

Edwin Tilimian

An authentic Armenian Church that sticks to its Armenian roots and traditions while spreading the word of God the way it was meant. Fantastic community!!!

Edward A.

Great atmosphere, nice people, wise priest ... God bless...

Bruce Forbes

This is a little church in a very unique neighborhood. The parishioners are a bit shy meeting and greeting strangers, but they will open up and talk if one takes the initiative to introduce themselves. Services are great, with pointed comments on today’s world about living peaceably together. Good music, there are many informative extracurricular programs, most are open to all and free.

bottom of page